Segmentatiebeleid STELLANTIS LIFE INSURANCE EUROPE LTD. voor kredietverzekeringen

Er zijn meerdere criteria die een rol spelen bij het bepalen of we bereid zijn een bepaald risico te verzekeren, waartegen we bereid zijn het te verzekeren en wat de premie zal zijn. Deze criteria fungeren als Acceptatiecriteria (AC) en Prijscriteria (PC). Op basis van deze segmentatiecriteria proberen wij een evenwicht te vinden tussen de premie die u betaalt en het verlies of de schade die wij verwachten. De segmentatiecriteria zijn objectieve criteria die de waarschijnlijkheid of de omvang van het verlies of de schade kunnen beïnvloeden.

 

 

Acceptatie Criteria (AC)

Prijs Criteria (PC)

Verzekerd kapitaal

X

X

Looptijd van de overeenkomst

X

X

Leeftijd

X

X

Gelieve hieronder een uitleg te vinden over de segmentatiecriteria die wij toepassen.
 

hET verzekerde KAPITAAL (AC, PC):

Deze verzekering kan alleen worden afgesloten als uw financiering minder dan 75.000 € bedraagt. Het verzekerde kapitaal heeft een impact op het bedrag van de premie, omdat het rechtstreeks gekoppeld is aan het te verzekeren risico.

LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST (AC, PC):

De duur van de overeenkomst kan van invloed zijn op het verzekerde kapitaal en dus ook op de hoogte van de premie.

UW LEEFTIJD (AC, PC):

Uw leeftijd is een belangrijke factor bij het afsluiten van een levensverzekering, omdat de kans op overlijden statistisch gezien toeneemt met de leeftijd.