In België ben je verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Deze vormt de basisdekking van je autoverzekering en zorgt ervoor dat, als je een ongeval veroorzaakt, de schade aan derden wordt vergoed. Deze dekking omvat ook, als je voertuig niet meer kan rijden, eerste hulp bij een ongeval, bij een (poging tot) diefstal of bij brand.

Onze burgerlijke aansprakelijkheid omvat ook de volgende diensten: BOB, Euro+ en Click for you. De burgerlijke aansprakelijkheid dekt niet de schade aan je voertuig bij een ongeval in fout, maar daar heb je onze omnium voor!

Eerste hulp bij een ongeval 

of bij brand of een (poging tot) diefstal heb je recht op:

  • De herstelling ter plaatse of de sleping van je voertuig tot je garage

  • De voortzetting van het traject tot je bestemming of je woonplaats

  • Een vervangingsvoertuig gedurende drie dagen als je voertuig niet onmiddellijk hersteld kan worden na een ongeval in België

De BOB-dekking

die bij een door de BOB-bestuurder veroorzaakt ongeval deze bestuurder vergoedt als deze gewond raakt en tevens zorgt voor herstelling van het verzekerde voertuig of vergoeding (volgens de marktwaarde op het ogenblik van het ongeval) in geval van totaalverlies.

De dekking ‘Euro+’

die bij een ongeval in Europa het grootste deel van de verschuldigde bedragen voorschiet en tevens een aanvullende schadevergoeding betaalt, zodat je een vergoeding ontvangt die vergelijkbaar is met de vergoeding die je in België zou hebben ontvangen als het ongeval zich daar had voorgedaan.

Het 'Click for you'-voordeel

dat, als het wordt toegekend, voorkomt dat de premie toeneemt na een schadegeval.