DE OMNIUMFORMULE: VOOR JE NIEUWE OF TOT TWEE JAAR JONGE VOERTUIG

De omnium is gebaseerd op de cataloguswaarde van je voertuig en biedt je bescherming in geval van:

 • materiële schade als gevolg van een ongeval, een daad van vandalisme of kwaadwilligheid (met een franchise)

 • diefstal of poging tot diefstal

 • glasbreuk

 • brand

 • natuurkrachten of botsing van dieren, inclusief de schade die door knaagdieren wordt veroorzaakt.

Bij diefstal krijg je gedurende max. 30 dagen een vervangingsvoertuig.

DE FORMULE OMNIUM 24+, VOOR JE VOERTUIG TUSSEN TWEE EN VIJF JAAR

Deze formule biedt dezelfde dekkingen als een omnium, maar tegen een tarief dat rekening houdt met de ouderdom en de waarde van je wagen.

Je premie wordt immersberekend op basis van de factuurwaarde en niet op basis van de cataloguswaarde, zoals bij een nieuwe wagen.

DE FORMULE MINI-OMNIUM

De mini-omnium biedt dezelfde dekkingen als een omnium, met uitzondering van de dekking materiële schade.

Voordelen van de omnium

De waarde van je nieuwe wagen is gedurende drie jaar gewaarborgd

Wordt je wagen gestolen of total loss verklaard? Als je wagen op het ogenblik van het ongeval minder dan drie jaar oud is, dan kan je een nieuwe wagen kiezen van een waarde die gelijk is aan de verzekerde waarde die je ons voor de beschadigde wagen had aangegeven.

Verkies je een cashvergoeding? Ook dat kan. De vergoeding wordt dan degressief berekend op basis van de verzekerde waarde.

Zorgeloze wachttijd bij overname van de wagen

Wanneer het verkooppunt jouw huidige wagen overneemt, dan is die gedekt voor materiële schade en bij totaal verlies - ter waarde van de overeengekomen overnameprijs - tot aan de levering van je nieuwe wagen en voor zover je daarvoor een omnium hebt afgesloten.

De franchise

Bij afsluiting van je verzekeringscontract weet je precies welk bedrag je zelf als franchise moet betalen.

Optioneel kan deze franchise voor het eerste schadegeval worden teruggebracht tot € 0:

 • bij totaal verlies of

 • bij herstelling door een partnergarage indien de herstellingsprijs hoger ligt dan de franchise dat in het contract is bepaald.

Noodzakelijke aanvullende dekkingen

Bescherming van de bestuurder

Wist je dat indien je als bestuurder gewond raakt, bijvoorbeeld bij een ongeval dat jij hebt veroorzaakt of zonder aansprakelijke derde, je persoonlijk kan opdraaien voor de kosten en gevolgen van je verwondingen (inkomstenverlies, morele schade, huishoudelijke ongeschiktheid, enz.)? De dekking bescherming van de bestuurder biedt een tegemoetkoming die tot € 1 500 000 (per schadegeval) kan bedragen en zorgt ervoor dat je in alle omstandigheden op je beide oren kunt slapen. Het maakt niet uit of je zelf achter het stuur van je wagen zit, dat een andere persoon ermee rijdt, of dat jij - voor privédoeleinden - de wagen van iemand anders bestuurt.

Rechtsbijstand

Bij een ongeval ontstaat wel eens onenigheid tussen de betrokken partijen. En vaak eindigt die in de rechtbank. De dekking rechtsbijstand garandeert dan een optimale verdediging van je belangen. Ze zorgt ervoor dat de nodige stappen worden ondernomen om je schade, je strafrechtelijke verdediging … én gerechtskosten (advocaat-, expertise-, gerechtskosten, behalve boetes) vergoed te krijgen.

Hulpverlening +

Met deze dekking, inclusief personenhulp, blijf je gegarandeerd mobiel in binnen- en buitenland: pechverhelping, takelen, vervangingsvoertuig ... maar ook bij brandstoftekort of het tanken van verkeerde brandstof.

Voordelen partner­garages

Ben je gedekt door een omnium of een BA (bij een schadegeval in recht) en geraak je betrokken bij een ongeval? Als je een beroep doet op een partnergarage geniet je tal van voordelen:

 1. Herstellingen volgens de regels van de kunst.

 2. Een versnelde expertise, gratis schoonmaak en check-up

 3. Een korting van € 75 op de vaste franchise voor wagens

 4. Een vervangingsvoertuig

  • Bij een ongeval: tijdens de hele duur van de herstellingen (max. 30 dagen)

  • Bij totaalverlies: max. 30 dagen

  • Bij glasbreuk: max. 3 dagen

 5. De derde-betaler: wij betalen alle kosten rechtstreeks aan je partnergarage, met uitzondering van de eventuele franchise en de wettelijk terugvorderbare btw.

Deze voordelen gelden in België en binnen een straal van 30 km buiten de landsgrenzen.

Meer informatie over ons verzekerings­­product of een offerte aanvragen?

Bel het nummer 078 15 27 96.

Ben je verzekerd bij een andere maatschappij en wil je graag overstappen naar ons? Dan regelen wij alles voor jou.

Het product Stellantis Insurance is een verzekering die de dekkingen Aansprakelijkheid, Vervangingsvoertuig, Bescherming van het voertuig (omnium, mini-omnium ...), Bescherming van de Bestuurder, Rechtsbijstand en Hulpverlening + bundelt.

Dit product werd ontwikkeld door de Belgische verzekeringsmaatschappij A.Belgium en is onderworpen aan het Belgische recht. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor één jaar en kan stilzwijgend worden verlengd.

Wij verzoeken je de algemene voorwaarden van dit product te raadplegen alvorens de verzekering af te sluiten. Daarin worden de aangeboden dekkingen weergegeven en worden de eventuele grenwen en uitsluitingen van de dekkingen vermeld. 

Niet tevreden? Als je een klacht hebt, kun je een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Troonplein 1 in 1000 Brussel, e-mail: car.dealers@axa.be). Als de voorgestelde oplossing je niet schikt, kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35 in 1000 Brussel (www.ombudsman.as).