Drie Omnium-formules voor een betere bescherming van uw nieuwe of gebruikte Stellantis-voertuig.

 

Mini Omnium-voertuigbescherming

 

Het Mini Omnium-pakket dekt alles wat is inbegrepen in de Burgerlijke Aansprakelijkheid en ook:

 • Brand
 • Diefstal
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren (+ schade veroorzaakt door marters)
 • Natuurkrachten (hagel of storm).

Er geldt geen eigen risico voor de 5 dekkingen die specifiek zijn voor de Mini Omnium.

 

De voordelen:

 

 • Aankoopwaardegarantie (36 maanden):

Is uw auto gestolen of total loss verklaard? Geen paniek! Als uw voertuig minder dan 3 jaar oud is op het ogenblik van het schadegeval, en als het voertuig vervangen wordt door een voertuig van de Stellantis-groep, bedraagt de vergoeding 100% van de aankoopprijs van het voertuig (+ opties, maar exclusief btw en kortingen).

 

 • Mobiliteitsverzekering:

Terbeschikkingstelling van een vervangwagen in geval van glasbreuk (3 dagen) of diefstal (30 dagen).

 

 

MAXI Omnium-voertuigbescherming

 

Het Maxi Omnium-pakket dekt alles wat is inbegrepen in de BA en in Mini Omnium, en ook:

 

 • dekking voor eigen materiële schade (ongevallen met fout en vluchtmisdrijf)
 • vandalisme

 

Beschikbare opties:

 

 • Laadstation & Laadkabels voor elektrische voertuigen:

We weten dat uw hybride of elektrische voertuig kostbaar is. Optioneel kunt u zich verzekeren voor onopzettelijke schade aan uw eigen laadstation (wandcontactdoos) en laadkabels tot een maximum van € 2.500, met een franchise van € 150.

 

 • Franchise van € 0:

Geen vervelende verrassingen bij een ongeluk, want zodra u uw verzekeringscontract afsluit, weet u precies hoeveel franchise u nog moet betalen. Optioneel kan deze franchise zelfs worden verlaagd naar € 0 voor de 1e schadeclaim:

 • Als het bedrag van de vergoeding, exclusief btw, hoger is dan de franchise vermeld in de bijzondere voorwaarden, wordt geen franchise toegepast, met andere woorden de verzekeraar dekt de volledige kosten.

 

Luxury Omnium-voertuigbescherming

 

De Luxury Omnium-formule biedt u absoluut comfort en gemoedsrust. Ze omvat alle dekkingen van de formules BA, Mini Omnium en Maxi Omnium, evenals:

 • Bestuurdersverzekering:

Bestuurders zijn nooit verzekerd voor hun eigen lichamelijk letsel (behalve de BOB in BA). Deze dekking beschermt u tegen lichamelijk letsel tot een maximum van € 1.500.000 per schadegeval.

 

In het kader van de diefstaldekking dekt de verzekeraar ook de diefstal van voorwerpen die in het verzekerde motorvoertuig worden vervoerd. Tot een maximum van € 2.500 per claim. Een franchise en uitsluitingen zijn van toepassing. Raadpleeg de algemene voorwaarden van uw contract.

 

 • Sportuitrusting:

Diefstal van sportuitrusting of voorwerpen op dakrails in/op het voertuig is gedekt tot een maximum van € 2.500. Een franchise is van toepassing. Raadpleeg de algemene voorwaarden van uw contract.

 

Essentiële aanvullende dekking inbegrepen in onze 4 formules:

 

 • Rechtsbijstand:

Een ongeval leidt vaak tot onenigheid tussen de betrokken partijen. En het is niet ongebruikelijk dat dit voor de rechter komt. De rechtsbijstandsverzekering van Stellantis Insurance is er om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen na een schadeclaim, tot een maximum van € 25.000. Ze dekt de stappen die nodig zijn om uw schade te verhalen, evenals de kosten van uw strafrechtelijke verdediging en de kosten van uw juridische verdediging (advocaatkosten, gerechtskosten, schadevergoeding in geval van insolventie van de aansprakelijke derde ...)

Deze garantie is essentieel bij:

 • - een geschil met derden.
 • - een ongeval met een voertuig dat in het buitenland geregistreerd staat.
 • - een ongeval in het buitenland, waarbij de verzekeraar de klant in de lokale taal vertegenwoordigt.

 

 • Pechverhelping:

Bij een ongeval in België en in alle landen die op de verzekeringskaart vermeld staan. Als het voertuig geïmmobiliseerd is, stelt de pechverhelpingsdienst (Touring) een voertuig ter beschikking voor maximaal 4 dagen.

 

 • Medische bijstand:

In België of waar ook ter wereld, ondersteuning voor verzekerden bij ongevallen of ziekte, repatriëring indien nodig ...

 

Optionele dekking om aan uw behoeften te voldoen:

 

 • Safe & Save:

Beloont goede chauffeurs. Als uw auto is uitgerust met een telematicasysteem waarmee u het delen van rijgegevens van uw voertuig kunt activeren, profiteert u van:

  • 10% korting voor de hele duur van het contract.
  • Een extra korting van 15% in het 2e en volgende jaren, afhankelijk van de analyse van de rijgegevens.

 

 • Sleutels vervangen:

In geval van verlies dekt Stellantis Insurance de vervangingskosten tot een maximum van € 300 (maximaal 1 schadegeval/jaar).

 

 • Premiebescherming:

Geen premieverhoging na een ongeval met fout. Na gebruik hoeft u maar 5 jaar te wachten zonder een claim in te dienen om uw voordeel te recupereren.

 

Stellantis Insurance biedt nog veel meer voordelen ...

 

Geen splitsingskosten: Wij weten dat uw budget belangrijk is. Daarom profiteert u bij Stellantis Insurance van een maandelijkse, driemaandelijkse of zesmaandelijkse premie zonder extra kosten.

 

Vervangwagen:

Als u een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebt:

 • In geval van herstelbare schade: maximaal 26 dagen
 • Bij total loss: maximaal 10 dagen

Als u een Omnium-formule hebt afgesloten:  

 • In geval van glasbreuk: maximaal 3 dagen
 • In geval van onopzettelijke herstelbare schade: maximaal 26 dagen
 • Bij total loss: maximaal 26 dagen
 • Bij diefstal: maximaal 30 dagen

 

 

Meer weten over het verzekeringsaanbod van Stellantis? Offerte aanvragen?

Neem dan contact met ons op of begeef u naar uw dichtstbijzijnde Stellantis-verkooppunt.

U kunt ook bellen naar +32 2 620 80 91 

 

Juridische informatie:

Stellantis Insurance Automobile is een product van Stellantis Insurance Limited, een verzekeringsmaatschappij gevestigd in MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex, Malta, geregistreerd bij de Malta Financial Services Authority onder nummer C 44567 en gemachtigd om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen onder de Insurance Business Act (Wet op de verzekeringsactiviteiten), gemachtigd door de Nationale Bank van België (BNB - Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) om in België diensten te verlenen in het kader van het vrij verrichten van diensten onder nummer 2729. BTW-nr. MT 1974-9004. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor een duur van één jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Dit product van Stellantis Insurance Automobile is voorbehouden voor België. Raadpleeg de productfiche (IPID) en de algemene verzekeringsvoorwaarden van dit product voordat u een verzekering afsluit. Er is een breed scala aan dekkingen beschikbaar, die allemaal worden uitgelegd in deze documenten, waarin ook eventuele beperkingen en uitsluitingen van de dekking worden vermeld. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar op www.stellantis-financial-services.be. Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met de afdeling Klachten via e-mail: complaints@stellantis-insurance.be. Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel(www.ombudsman.as).

 

Stellantis Financial Services Belux SA- Bourgetlaan 20 Bus 1 in 1130 Brussel - KBO-nr. 0417.159.386 - Tel.: +32 (0)2 370 77 11 - services4you@stellantis-finance.com - FSMA-inschrijvingsnummer 019653A - IBAN: BE86 3100 0100 5250 • BIC: BBRU BE BB, ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden
door de FSMA onder het KBO-nr. 0417.159.386, treedt op als verzekeringsagent voor Stellantis Insurance Limited.  De Stellantis-verkooppunten die zijn ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen dat wordt beheerd door de FSMA, treden op als agenten of tussenpersonen voor Stellantis Financial Services Belux nv. De verkooppunten van Stellantis die niet FSMA-geregistreerd zijn, fungeren als klantenwervers.